مقاله دکتر گلمحمدی در خبرگزاری صما

مقاله ای از دکتر گلمحمدی با عنوان «آلودگي صدا در ساختمان‌ها و روش‌هاي کنترل آن» در سایت خبرگزاری صما منتشر شده است که از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد. این مقاله به بررسی تفاوت‌های ساختاری و کاربردی و مقایسه مزایا و معایب پانل‌های آکوستیک و تایل‌های آکوستیک پرداخته است.

مشاهده مقاله در سایت خبرگذاری صما