تحویل و راه‌اندازی اولین دستگاه لوله امپدانس AvaSina 9410

لوله امپدانس سفارش دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولین دستگاه لوله امپدانس AvaSina 9410 سفارش گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی ایران تحویل و راه‌اندازی گردید.

این مدل قادر به اندازه‌گیری ضریب جذب صوت انواع مصالح در محدوده فرکانس ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ هرتز می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات این دستگاه به بخش محصولات > دستگاه لوله امپدانس مراجعه کنید.