تفاوت تایل آکوستیک (Acoustic tile) و پانل (پنل) آکوستیک (Acoustic Panel)

تایل آکوستیک به صورت یک لایه یکپارچه شامل مصالح متداول مانند گچ، فوم و یا کامپوزیت است که اغلب به صورت خودکار و تک مرحله ای به صورت انبوه تولید می گردد. البته در هر حال باید متوسط ضریب جذب صوتی برای این مصالح باید بیش از 0.5 باشد. تایلها دارای شکل و رنگ ثابت بوده و تنوع پذیری آنها با توجه به روش تولید دارای محدودیت است، اما پانلهای آکوستیک دارای ضریب جذب صوتی بالاتر از تایلها بوده و قابلیت طراحی متناسب با محیط استفاده می باشند. پانلها به صورت دستی یا نیمه خودکار تولید شده و دارای لایه بندی هستند. تنوع در لایه بندی، شکل و رنگ و جنس مصالح از برتری های پانل آکوستیک است. انتخاب در تایلهای آکوستیک محدود و در مورد پانلها بسیار وسیع می باشد. زیبایی ظاهری و تناسب دقیق آن با محیط استفاده از برتری های پانل آکوستیک می باشد. تفاوت عمده دیگر پانل و تایل در این است که تایلهای آکوستیک اغلب فقط جاذب صوت هستند اما در مورد پانلها امکان طراحی وسیع برای جذب و عایق بندی همزمان صدا وجود دارد. هر چند قیمت تمام شده پانلهای آکوستیک در تمام جهان بالاتر از تایل است اما قابلیتهای آن در کنترل صدای مزاحم هم به همان میزان بالاتر می باشد.