اهداف و منشور اخلاقی

الف- تکالیف:
• مسئولین شرکت پویش آواسینا خود را به عنوان یک شرکت دانش بنیان و اخلاق محور می دانند.
• خود را در برابر خداوند متعال و حقوق مشتریان متعهد می‌دانند.
• خود را در مقابل جامعه و محیط زیست مسئول می‌دانند.
• سلامت، ایمنی و رفاه اجتماعی همه مردم را مبنای تولید تجهیزات و ارائه خدمات خود قرار می‌دهند.
• سازندگی و خودکفایی علمی و فناوری و توسعه دانش در کشور عزیزمان را سرلوحه کار خود دارند.
• وظیفه شناسی و خدمت محور و مسئولیت حرفه‌ای در ارائه خدمات سرلوحه امور خود دارند.
• تمام تلاش خود را مصروف ارائه خدمات با کیفیت، موثر و منصفانه می‌نمایند.
• صداقت و امانت داری را در ارائه خدمات خود نسبت به مشتریان رعایت می‌نمایند.
• انجام صحیح و به موقع امور مورد تعهد را وظیفه خود می‌دانند.
• در فضای رقابتی از هرگونه خطا و تخریب دیگران پرهیز می‌کند.
• همواره آماده پذیرش انتقادات و راهنمایی جهت بهبود امور می‌دانند.

ب- حقوق :
• شرکت پویش آوا سینا ضمن انجام تکالیف اخلاقی و قانونی خود انتظار دارد حقوقش محترم شمرده شود.
• تعهدات مشتریان به موقع و به طور کامل انجام گردد.
• در خصوص هر گونه اختلاف نظر یا انتقاد به موقع در جریان قرار گیرد.
• حقوق مادی و معنوی شرکت در زمینه محصولات و خدماتش توسط رقبا محفوظ بماند.