اتاقک و محفظه

شرکت آواسینا آمادگی دارد که به صورت نامحدود نسبت به ارزیابی مشکلات آلودگی ناشی از منابع مختلف صنعتی و غیر صنعتی مشاور شما باشد و برای طراحی و ساخت اتاقها و محفظه های آکوستیک به شما کمک نماید. اتاقکها با حداکثر حفاظت در برابر انتشار و عبور صدای مزاحم قابل طراحی و تولید می باشند. این اتاقک ها اغلب دارای لایه بندی ساندویچی فشرده متناسب با محل استفاده بوده و بخوبی قابلیت فنی و زیبایی ظاهری خود را حفظ خواهند نمود. خوشبختانه تجربیات بسیار خوبی از اجرای طرح های صنعتی و غیر صنعتی توسط مهندسین شرکت آواسینا وجود دارد.