دستگاه لوله امپدانس

لوله امپدانس AvaSina 9501 شامل يک استوانه به قطر 100mm و طول 1000mm است که با دارا بودن سیستم مولد صوت خالص و پروب متحرک با استفاده از تکنیک نسبت موج ایستا (SWR) قادر است در محدوده فرکانس 2000-250 هرتز ضریب جذب صوتی مصالح را تعیین نماید. بخشهای الکترونیک دستگاه شامل مولد دیجیتال صوت، میکروفن دریافت کننده و پردازشگر صوت است دارای ویژگی فنی مطابق دستگاههای تیپ 2 می‌باشد. حرکت پروب داخل لوله با کمک سیستم با قابل کنترل سرعت و با دقت بالا و الکترونیکی می‌باشد. بخش آمپلی‌فایر و بلندگو می‌تواند صدای مورد نیاز را در تراز بیش از 90 دسیبل تامین می‌نمایند. بخشهای مکانیکی و الکترونیک دستگاه متناسب با استاندارد ISO 10534-1 بوده و نگهدارنده انتهای لوله می‌تواند نمونه‌های تا ضخامت 8.5 سانتی‌متر را آزمایش کند. بخش الحاقی این یونیت را قادر می‌سازد که افت انتقال صوت مصالح را نیز اندازه‌گیری نماید. سیستم مجهز به یک نرم افزار اختصاصی برای انجام محاسبات است که می‌تواند نتایج را به صورت جدول و منحنی ترسیم و در فرمتهای متداول ذخیره نماید. شما می‌توانید مقاله علمی تایید آزمون کارایی این دستگاه را در مقایسه با نمونه خارجی شرکت BSWA که بر مبنای تابع انتقال ساخته شده است را دریافت نمایید. قیمت مشابه خارجی این دستگاه در مقایسه بیش از 20 برابر می‌باشد.