دستگاه تست گوشی‌های حفاظتی

یونیت تست حفاظهای شنوایی یک مانکن شامل سر و نیم تنه انسانی است که مطابق با الزامات استانداردهای ISO 4869-3 و ISO 11904-2 برای تعیین میزان کاهندگی(کارایی) حفاظهای شنوایی به صورت دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. این یونیت در دو مدل 9401 و 9402 به صورت یکپارچه و قابل حمل به راحتی می تواند در آزمایشگاه یا محل استفاده، میزان کاهندگی صدای انواع حفاظهای شنوایی روگوشی (Ear Muff)‌ و توگوشی (Ear Plug) را اندازه‌گیری نماید. این یونیت به مثابه سیستم شنوایی مصنوعی می‌تواند برای تست تراز صدای دریافتی افراد از انواع هدست شامل هدفون و هندزفری به کار رود. این یونیت از نظر ابعاد ارگونومیک مشابه سر مردان ایرانی و از نظر انعطاف و چگالی و رفتار آکوستیکی همانند سر انسان طراحی و ساخته شده است. وزن یونیت حدود 7 کیلوگرم و قابل حمل می‌باشد. سیستم الکترونیک آن با استفاده از جدیدترین فناوری روز و منطبق با استانداردهای جهانی انتخاب و تعبیه شده است. مقایسه نتایج تست انواع گوشی حفاظتی با یونیت آواسینا و دوزیمتری داخل گوش انسان با اطمینان عملکرد آن را اثبات نموده است. شما می‌توانید در همین صفحه و در بخش دانلودها فایل مقاله را دریافت نمایید. مشابه این یونیت فقط توسط دو شرکت B&K و GRAS دانمارک ساخته می‌شود که دارای قیمتی بیش از 20 برابر می‌باشد. برتری یونیت آواسینا توانایی تست حفاظهای توگوشی و انواع هندزفری می‌باشد که آن را ممتاز نموده است.
سیستم تست حفاظهای شنوایی این شرکت دارای گواهی ثبت اختراع به شماره 32594 مورخ 1384/6/15 از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور به مدت بیست سال می‌باشد.