پروژه‌های انجام شده

موسس شرکت آواسینا تاکنون در قالب همکاریهای ارتباط صنعت و دانشگاه طی سنوات گذشته و در حال حاضر تحت نام شرکت پویش آوا سینا مشغول به همکاری با مشتریان زیر بوده است:
۱- شرکت نورد و پروفیل ساوه - اتاقک سازی برای کارکنان
۲- شرکت مس سرچشمه واحد مولیبدن - اصلاح اتاقک هود صنعتی - طراحی و ساخت سایلنسر
۳- دانشگاه علوم پزشکی همدان - طراحی و اجرای اتاق آزمایشگاه آکوستیک - اتاقک ادیومتری - اتاق ضبط چند رسانه ای - طراحی و اجرای دیواره صوتی - فروش یونیت تست حفاظهای شنوایی
۴- شرکت کوبن کار - طراحی اتاقک تجهیزات
۵- شرکت زمزم کرمانشاه - طرح کنترل محیطی صدا
۶- شرکت آرد درخشان - طرح کنترل صدا
۷- دانشگاه علوم پزشکی شیراز - مشاوره طراحی اتاق آزمایشگاه آکوستیک - فروش یونیت تست حفاظهای شنوایی
۸- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- فروش یونیت تست حفاظهای شنوایی
۹- شرکت پایا پرداز محیط - فروش یونیت تست حفاظهای شنوایی
۱۰- شرکت آبسال تهران - مشاوره و طراحی کنترل صدای محیطی
۱۱- نیروگاه حرارتی برق شازند - طراحی و نظارت بر اجرای اتاق کنترل کارکنان
۱۲- شرکت فابیس - طراحی اتاق کنترل تجهیزات
۱۳- شرکت پوشینه کسری - طراحی و نظارت بر اجرای سیستم کنترل صدای واحد خرد کن در سالن تولید فیلم (PVC)
۱۴- شرکت آرد سینا - طراحی و ساخت اتاقک کارکنان
۱۵- شرکت کشت و صنعت گلستان دزفول- مشاوره کنترل صدا
۱۶- شرکت کشت و صنعت روژین تاک کرمانشاه- مشاوره کنترل صدا - در حال اجرا
۱۷- شرکت محرکه دوار - تحقیق و توسعه کنترل صدای تجهیزات - در حال اجرا
۱۸- دانشگاه علوم پزشکی ایران - فروش دستگاه لوله امپدانس مدل ۹۴۱۰
۱۹- مرکز تحقیقات شنوایی گوش، گلو، بینی و سر و گردن - بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران - اتاقک آکوستیک آزمایشگاهی