راهکارهای درب و پنجره

درب ها و پنجره ها اغلب از دو طریق سبب انتقال صدای مزاحم می گردند:
الف- نامناسب بودن مصالح مورد استفاده و نصب ناصحیح
ب- درزها و شکافها
در اینجا مشکل مورد نظر و راه حل آن توضیح داده می شود.

الف- پنجره های چوبی، آلومینیومی و حتی آهنی(فولادی) اغلب نمی توانند درزبندی مناسبی در اتصالات و لبه بازشوها داشته باشند. بعلاوه نحوه نصب شیشه روی کلافهای آنها به گونه ای است که درزهای پنهان ایجاد نموده و باعث نشت صدا می گردد. انجام برخی اصلاحات فنی در ساخت و نصب می تواند تا حدی مشکل را کنترل نماید. از طرف دیگر استفاده از پنجره های UPVC علاوه بر بالا بودن هزینه در برخی محیطهای صنعتی گرم یا دارای مواد شیمیایی دارای محدودیت می باشد.نصب ناصحیح پنجره ها نیز می تواند بر تشدید صدا موثر باشد به طوری که سطوح مقابل شیشه ای بسیار بیشتر از سایر سطح می تواند صدا را در داخل بناها نشدید نماید. حتی زاویه نصب پنجره ها در طبقات نیز می تواند بر میزان حفاظت آنها در مقابل صدا موثر باشد. شرکت آواسینا آمادگی دارد که برای هر مکان و برای هر نوع انتخاب پنجره بهترین راه حلهای اصلاحی را ارائه نماید.

ب- اصلاح مکانیکی و درزبندی پنجره های موجود همواره می تواند یکی از راه حلهای اقتصادی باشد. بعلاوه مشاوره در انتخاب مصالح و نحوه اجرا در هنگام ساخت نیز به طور اصولی بر کاهش میزان نشت صدا و کاهش درزهای پیدا و پنهان موثر بوده و ارائه مشاوره در این زمینه از خدمات شرکت آواسینا می باشد.