اصلاحات کف

کنترل صدا در کف بناها معمولا مربوط به موضوع است:
الف- مربوط به بازتابش صدا از کف بنا و تشدید صدای داخل
ب- انتقال صدا از کف به طبقات پایین می باشد. در ایجا هر دو مشکل و راه حلهای آن را توضیح میدهیم.

الف- کف بنا به تنهایی حدود یک سوم مساحت سطوح داخلی را شامل می گردد. هر چند کنترل بازتابش صدا از کف در بناهای اداری و صنعتی با محدودیتهایی مواجه است اما برای بناهای مسکونی و اقامتی می توان به خوبی کف بنا را تا حدود موثری در مقابل بازتابش صدا محافظت نمود. برای محیطهای صنعتی و عمومی نیز اصل کلی بر جایگزینی سطوح سخت مانند سنگ و سرامیک با سطوح مناسبتری مانند کفپوش PVC ، پارکت و لمینت می باشد. در هر حال باید مصالح مورد استفاده قبلا از نظر میزان جذب آکوستیکی مورد آزمایش قرار گرفته باشند. شرکت آواسینا آمادگی دارد که انواع مصالح را مورد آزمایش قرار داده و تناسب آنها را برای کنترل صدا در محیط مورد نظر تعیین نماید.

ب- انتقال صدای گام یا صدای پیکری به طبقات زیرین یکی دیگر از مشکلات شایع کف بناهای غیر صنعتی می باشد. صدای قدم تردد افراد، صدای ناشی از جابجایی اثاثیه و اشیاء و حتی ورزش با ابزارهایی مانند تردمیل می تواند باعث مزاحمت ساکنین طبقات زیرین گردد. برای محافظت در مقابل این گونه عبور صدای پیکری، لازم است در مرحله ساخت یک لایه کف شناور اجرا گردد. زیرا در مرحله بهره برداری این کار دشوار خواهد بود. با استفاده از مصالح شرکت آواسینا می توان صدای پیکری و ارتعاشات ایجاد شده در کف طبقات را کنترل نمود. در برخی موارد صنعتی، ارتعاش سازه یا تجهیزات از طریق کف بنا منتقل شده و باعث آزار شاغلین می گردد. برای این موارد نیز راه حلهای آزمایش شده ای توسط شرکت آواسینا وجود دارد. اجرای مناسب کف شناور تا حد زیادی می تواند مشکل را کنترل نماید.