کنترل صدای سیستم‌های تهویه

علت تولید صدا در سیستمهای تهویه مطبوع توربولانس جریان ناشی از جریان هوا در محفظه فن ها و همچنین توربولانس جریان ناشی از بالا بودن سرعت در کانالها می باشد. به طور معمول صدای سیستم تهویه کم فرکانس است. کنترل صدا به دو بخش کنترل صدای فنها و هواسازها و کنترل صدا در کانالها است. در سیستم چیلر صدای ناشی از کمپرسور و پمپ ها نیز می تواند چنین مشکلی را ایجاد نماید.

کنترل در منبع شامل: جانمایی صحیح فنها، کمپرسور و پمپ ها است. در مرحله بعدی کنترل اتاق هواساز یا اتاق چیلر است که باید از مصالح با لایه بندی مناسب عایق صوت انتخاب و اجرا گردد. برای سیستم هواساز علاوه بر اینها، کنترل صدای دهانه ورودی و خروجی هوا توسط سایلنسر هم یکی از گزینه های مناسب برای کنترل صدا است.

کنترل صدای کانالها نیز از مرحله طراحی شروع می شود. در انتخاب قطر یا ابعاد کانال باید به دبی و سرعت جریان توجه شود و اتصالات جداره کانالها به سازه اصلی به دقت انجام گردد. هرگونه اتصال ناقص سبب ارتعاش و ارتعاش منجر به تولید صدای مزاحم می گردد. یکی از راه حل ها در اجرا استفاده از مواد عایق کننده ارتعاش جداره کانالها یا به طور اصولی استفاده از کانالهای عایق شده است.

برای کنترل صدای سیستم تهویه موجود ابتدا باید ارزیابی دقیقی از محل و علتهای تولید صدا انجام گردد و موثرترین راه حل فنی ارائه گردد. در سیستم گرمایشی هم صدای موتورخانه اغلب مربوط به مشعل، پمپ و صدای جریان سیال در لوله ها است. برای کنترل صدا انتخاب صحیح محل قرار گیری پمپ ها و عایق بندی صوتی اتاق موتورخانه اهمیت بالایی دارد که باید در مرحله طراحی و اجرای ساختمان رعایت گردد. برای سیستم موجود بررسی دقیق علت تولید صدا و راههای فنی کنترل ارتعاش و کنترل صدای پمپ ها، عایق بندی اتاق موتورخانه و در مواردی لوله های آب قابل انجام است.

انواع روش‌های کنترل صدای چیلر و کمپرسور