اصلاحات دیوار

دیوارها حدود یک سوم مساحت داخلی بنا را به خود اختصاص می‌دهند. دیوارها اغلب بهوصرت مقابل هم قرار دارند و امواج وصتی را بدون ایجاد انحراف مکرر بازتابش می نمایند. به طور مثال اگر دو دیوار 3 متر از هم فاصله داشته باشند در هر ثانیه بیش از یکصد با صدای منابع صوتی داخل بنا را تکرار می‌کنند. حال با توجه به اینکه معمولا در چهار طرف بنا دیوار داریم می‌توانید فرض کنید که میدان بازتابشی چه تاثیر افزاینده‌ای بر انرزی صوتی داخل بنا دارد. بناهای چند وجهی این مشکل را به صورت شدید تری دارند. مصالح متداول برای دیوارها اغلب شاملپوشش گچ رنگ شده یا حداکثر کاغذ دیواری است. این نوع پوشش متوسط ضریب جذب صوتی پایین و در حدود 5 تا 7 درصد دارد. پوشش های دکوراتیو مانند MDF یا PVC‌ هرچند زیبایی داخل بنا را افزایش می‌دهند اما به دلیل سخت بودت سطح خارجی نمی‌توانند به حد کافی صدای داخل اتاق یا سالنها را جذب نمایند. برای بهبود موثر وضعیت جذب صوتی و جلوگیری از تکرار مزاحم صدا می‌توان با اطمینان از پانلهای آکوستیک آواسینا با ضریب جذب بالاتر از 60 درصد استفاده نمود. محاسبات ما نشان می‌دهد که 25 درصد پوشش سطوح دیوار با پانلهای زیبای آواسینا می تواند محیطی آرام و دلپذیر را برای شما فراهم نماید. این پانلها با روکش پارچه‌ای، چرم مصنوعی و حتی مشبک چوبی در طرح‌های کلاسیک و هنری قابل طراحی و ارائه هستند.